• St. Čvc 17th, 2024

Cvičení s činkami

ByJan

Pro 1, 2022

Pouhých 45 minut tréninku s činkami 3 dny v týdnu stačí k lepší kondici. 3 sady po 10-15 opakováních by měly stačit. Cviky nejsou ani moc těžké, ani složité a nějaké činky má skoro každý. Někdy se stačí jen podívat do sklepa. Zde je několik příkladů cvičení s činkami. Činkový tlak s rotací ramen.

Při tomto cviku stůjte rovně s nohama ve výšce boků. Činky by měly být drženy přirozeně těsně nad rameny. Tlačíme činku nad hlavu tak, aby se vzájemně nedotýkaly. Nezapomeňte však současně směřovat rotační pohyb těla co nejvíce doprava. Vraťte se do výchozí pozice a to samé udělejte s levou stranou.

Činky se budou hodit i při provádění kliků s rotací trupu. K tomuto cviku pomohou pouze činky s osmihrannými plotnami. Pokud jde o provedení samotného cviku, na začátku byste měli zaujmout pozici jako u klasického kliku. Po jeho provedení se vraťte do původní polohy otáčením paže střídavě doleva a doprava.

Cvičení na triceps

Co je zajímavé a dokonce překvapivé, ani velká skupina kulturistů si plně neuvědomuje fakt, že i 2/3 celkového objemu paží tvoří tricepsové svaly, častěji nazývané tricepsy. Mnohem častěji se zaměřují na bicepsy, což jim nedovolí rozvíjet svaly paží příliš rychle, jak by si přáli. Pro tuto svalovou skupinu existuje několik osvědčených cviků.

Dobrým, ale bohužel dost zapomenutým cvikem je zadní extenze paže. Klečíme jednou nohou na lavici a podpíráme ji paží. Trup by měl zůstat rovnoběžný s lavicí, zatímco druhá paže by měla být natažena vodorovně dozadu.

Dobře poslouží i cvik spočívající ve vzpřímení paží ve stoji těsně před trupem, lze jej provádět například na kladce. Součástí tréninku může být i tlak na činku úzkým úchopem nebo vzpřímení střídavě jednoručky dolů těsně vedle kyčle, nejlépe pomocí lanka od kladky.

Cvičení na biceps

Velké a svalnaté bicepsy byly po staletí považovány nejen za symbol mužnosti, ale také velké fyzické síly. Velké bicepsy dnes znamenají hlavně to, že máme co do činění s častým návštěvníkem posilovny. Jedna věc je stálá, dobře vytvarovaná, tato část těla vzbuzuje obdiv nejen u žen, ale i u mužů. Trénink bicepsů je pro mnohé mylně spojován s obtížným a nemožným cílem.

Navzdory zdání není dosažení tohoto cíle příliš složitým úkolem, stačí znát pár základních cviků a pravidelně je provádět. Mnoho praktikujících stále zapomíná na jednu velmi důležitou věc. Biceps poskytuje podporu v mnoha cvicích zapojujících různé části těla, bohužel tyto znalosti nejsou správně využívány pro zvýšení kvality a efektivity tréninku.

Při sestavování přesného tréninkového plánu si dejme pozor na to, zda bicepsy příliš netrápíme různými cviky, protože takové chování může přinést opačný efekt než zamýšlený.

Jan